Fratelli Comunello

КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

22

> ПРО КОМПАНІЮ > КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ, КОМПАНІЇ, ПРОДУКТУ І ДОВКІЛЛЯ.

Одна із найважливіших цілей компанії Fratelli Сomunello S.p.A. – це постійна робота із поліпшення відносин з нашими бізнес-партнерами з метою винагородити їх за довіру, яку вони виявляють нашій компанії.

Щоб досягти цього, ми розробляємо етичні засади для підтримки і поглиблення розуміння екологічної, соціальної та етичної відповідальності компанії Fratelli Сomunello S.p.A. Засади визначають стандарти поведінки в наступних сферах:

 

Відповідність моралі
Справедливість і рівність
Особиста безпека
Уважне ставлення
Прозорість
Чесність
Довіра
Неупередженість
Заходи щодо охорони довкілля
Захист здоров’я
Верховенство закону

 

Прийняття цих Етичних Засад усіма компаніями групи Comunello означає, що ми згуртовані нашим прагненням досягнення цілей, значимість яких зростає. Політика нашої компанії доводиться до кожного співробітника, ми навчаємо кожного співробітника, гарантуючи у такий спосіб найкращий результат для нашої компанії та довкілля.